SEO tabel

De periodieke tabel van SEO & Ranking factoren

Net als de tabel van Mendelejev, kent ook SEO of zoekmachine optimalisatie verschillende elementen die een rol spelen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste ranking factoren.

Vooraf

Ik speelde al langer met het idee om een soort SEO flowchart te maken om klanten duidelijk te maken dat goed ranken in de zoekmachines beïnvloed wordt door tal van aspecten. Eerder toevallig vernam ik dat Search Engine Land al iets soortgelijks had gepubliceerd. Een deel van de mosterd voor deze SEO tabel komt dus uit de States :-). Maar uiteraard vooral van de uitvinder van het periodiek systeem der scheikundige elementen zelf, Dmitri Ivanovitsj Mendelejev.

Zoekmachineoptimalisatie is onder te verdelen in 2 grote deelgebieden: on page en offpage optimalisatie. De 3 linkse pijlers zijn de on-page-elementen, de 3 rechtse die van de off-page. Over de meeste van de individuele elementen zijn we reeds eerder dieper ingegaan in een aparte blogpost.

On-page elementen

Technische SEO

 • Cb CrawlBaar: Zijn alle gewenste pagina’s crawlbaar en indexbaar ?
 • Sm SiteMap : Heeft de website een correct werkende sitemap ?
 • Mb Mobiel : Is de site in staat om vlot
  mobiel verkeer te ontvangen?
 • Ls Laadsnelheid: Laden de pagina’s gem. ts de 2 en 4 seconden ? Of sneller ?
 • Rt Robots.txt : Is er een Robots.txt file ? Is die nog actueel en correct ?
 • Sc Search console: Is ze goed ingesteld ? Wat zijn de foutmeldingen ?
 • Hs Https: Is de site al Https-secure ?
 • Cr Response codes: Generen de URLs wel de juiste response codes ?
 • Cc Country Code: Kent de site meerdere talen ? Quid ccTLDs ?

Content

 • Zw Zoekwoorden: Richt elke URL zich op een specifieke zoekterm ?
 • Cs Super Content: Kent de site werkelijk unieke content die echt interessant is?
 • Fs Freshness : Worden de URL’s regelmatig geactualiseerd ?
 • Tc Text to code: Is de verhouding tekst / code hoog genoeg ?
 • Ub Usability : Is de content voldoende lees-baar? Time on page? Bounce?
 • Ks Keyword stuffing : Vermijd dat het target-zoek-woord te vaak vermeld wordt.
 • Zn Niche keywords: Interessant om op te focussen, zeker bij hoge concurrentie.

Meta’s

 • Ht H-tags : Bevat de tekst <h1>, <h2>, <hx> titels met de focus zoekterm ?
 • St Structuur: : Zit er voldoende structuur op de pagina’s zoals “ul” en “ol” ?
 • Pt Page title : Staat de focus zoekterm in de page title ?
 • At Alt-tags : Voorzie afbeeldingen van alt-tags.
 • Md Meta description: Beschrijven ze duidelijk waarover de pagina gaat ?
 • Um Mooie URLs : Niet te lang? Geen vreemde, nietszeggende tekens ?

Off-page aspecten

Links

 • Le Externe Links: Kent de site voldoende linkpartners met hoge DA ?
 • Li Interne Links: Is de interne linkstructuur in orde ?
 • Sr Spam score: Is deze OK voor de site en haar inbound links ?
 • Ak Anker tekst: Zijn de ankerteksten relevant en voldoende ‘natuurlijk’ ?
 • Lb Betaalde links: Steeds maximaal te vermijden !
 • Lg Link geschiedenis: Is de aangroei van links geleidelijk ?

Vertrouwen

 • Da Domain Authority: Stralen de site, backlinks en shares vertrouwen uit ?
 • Eg Engagement: Hoe lang blijven bezoekers op de site? Pagina’s per bezoek ?
 • Rc Reclame : Bevat de site veel reclame boven de vouw ?
 • Sl Site leeftijd: Bestaat de site al enkele jaren of is ze pas opgericht ?
 • Si Site identiteit: Is de identiteit van de site en schrijvers duidelijk?

Social

 • Sk Social kanalen: Is de site aanwezig op social media kanalen ?
 • Se Social Engagement: Wordt de content gedeeld op social media ?

Vind je onze SEO tabel interessant ?

Zet hem embedded op je site

 • Kies het formaat
 • Klik in de juiste tabel
 • Typ Ctrl A om te selecteren
 • Typ Ctrl C om te kopiëren
 • Plak de code op je site

Formaat 1000×712 .jpg (163kb)

Formaat 800×570 .jpg (155kb)

Formaat 600×428 .jpg (101kb)

Op eigen server plaatsen

Je hebt onze toestemming om een kopie van de SEO tabel op de bedrijfsserver te zetten en het zo op je website te tonen. We vragen wel te linken naar deze pagina https://www.onlinemarketingmonkey.be/seo-tabel :