Het belang van SEO voor politieke partijen tijdens de sperperiode

SEO voor politieke partijen

Op 9 juni 2024 is het weer zover: we gaan allemaal naar de stembus voor de verkiezingen. In de aanloop naar verkiezingen in België worden politieke partijen geconfronteerd met strikte regels en beperkingen, tijdens de zogenaamde ‘sperperiode’.
Sinds 9 februari 2024 zijn partijen en kandidaten beperkt in de bedragen die ze aan hun campagne mogen besteden.

  1. Wat is de sperperiode tijdens de verkiezingen?
  2. Wat kan niet tijdens de sperperiode?
  3. Wat kan wel nog tijdens de sperperiode?
  4. Het belang van SEO tijdens de sperperiode
  5. Wat met Google Ads?
  6. SEO bij Vlaamse politieke partijen
  7. Wie is de populairste politicus volgens Google Trends?

Wat is de sperperiode tijdens de verkiezingen?

Ongeveer 4 maanden voor federale, regionale of lokale verkiezingen worden er extra regels toegepast op politieke propaganda. Tijdens de sperperiode zijn er beperkingen voor politieke campagnes en reclame van politici en politieke partijen. De regels zijn opgesteld om ongewenste activiteiten van zowel kandidaten als politieke partijen in te tomen.

Er gelden ook beperking op overheidscommunicatie tijdens de sperperiode met als doel te voorkomen dat het imago van een politieke partij of politicus wordt beïnvloed

Wat kan niet tijdens de sperperiode?

Tijdens de periode voorafgaand aan de verkiezingen is het verboden dat politieke partijen, kandidaten en anderen die hen steunen volgende propagandamiddelen inzetten om de kiezer te beïnvloeden:

 • Het gebruik van commerciële affiches en reclameborden
 • Het gebruik van niet-commerciële affiches en reclameborden groter dan 4m2
 • Verkoop en verspreiding van gadgets en geschenken
 • Het voeren van telefoonreclame
 • Het uitzenden van reclame spots op radio of tv

Er zijn ook bestedingslimieten van toepassingen. Het bedrag dat politieke partijen mogen besteden aan hun campagne wordt beperkt.
Het doel van deze uitgavenbeperking is om de mogelijke ongelijkheid in financiële middelen tussen partijen en kandidaten te verkleinen.

Wat kan wel nog tijdens de sperperiode?

De sperperiode en de beperkingen werden geïntroduceerd in 1989. Sinds de opkomst van het internet en de groei van sociale media is er een nieuw speelveld ontstaan, die mogelijkheden biedt om reclame te maken.
Tijdens de sperperiode zijn er geen beperkingen op het voeren van online campagnes tegen betalingen. De Belgische politieke partijen voorzien grote budgetten voor een campagne op Facebook en Instagram. De bedragen die de partijen uitgeven aan hun politieke advertenties zijn dan ook zeer hoog.

Het belang van SEO tijdens de sperperiode

In de periode waarin traditionele campagnemethoden worden beperkt, wordt online aanwezigheid des te belangrijker. Door middel van SEO kunnen politieke partijen hun boodschap effectief communiceren en zichtbaar blijven voor kiezers. Door te investeren in zoekmachineoptimalisatie en de landingspagina’s van hun website te optimaliseren, kunnen partijen ervoor zorgen dat hun standpunten en informatie gemakkelijk vindbaar zijn op het web voor burgers die actief op zoek zijn naar politieke informatie en inhoud. Het optimaliseren van de landingspagina’s voor specifieke politiek gerelateerde zoekopdrachten is cruciaal om de zwevende kiezer te bereiken. Deze type kiezer weet nog niet op welke partij hij of zij wilt stemmen, maar heeft wel een mening over politieke standpunten.

Om deze zwevende kiezer te bereiken wil je als politieke partij hoog ranken op zoektermen als “standpunten klimaatbeleid”, “standpunten belastingen” of andere  politieke onderwerpen en standpunten.

Wat met Google Ads?

Hoewel betaalde advertenties op Google tijdens de pre-electorale stilte worden beperkt, zijn Google Ads een belangrijk instrument voor politieke partijen. Buiten de sperperiode voorzijn de partijen een groot budget voor politieke advertenties in Google en de dochterbedrijven, zoals You Tube. Google hecht veel belang dat er op verantwoorde wijze wordt geadverteerd voor politieke doelen.

SEO bij Vlaamse politieke partijen

Hoe goed is de SEO van de Vlaamse politiek partijen? In februari 2024 hebben we onderzoek gedaan naar de SEO-visibiliteit in zoekresultaten van Google om deze vraag te kunnen beantwoorden.
We hebben voor ons SEO onderzoek bij de Vlaamse politieke partijen een analyse uitgevoerd rond 2 relevante thema’s, namelijk:

 1. De belangrijkste zoekwoorden die de kiezers intypen in een zoekmachine als Google.
 2. De belangrijkste politieke thema’s

De belangrijkste zoektermen

Voor het eerste onderzoek gebruikten we vrij brede, algemene zoekwoorden. De onderzochte zoekwoorden zijn:

 • verkiezingen 2024
 • stemplicht belgie
 • op wie stemmen
 • stemtest 2024
 • politieke partijen in vlaanderen
 • bekendste politici belgie
 • kandidaten vlaamse verkiezingen 2024
 • kieslijst verkiezingen 2024
 • waar stemmen
 • hoe stemmen

Met nog 4 maanden te gaan tot verkiezingen in juni ranken de politieke partijen uitermate slecht voor bovenstaande zoektermen. De visibiliteit van de websites van alle politieke partijen is bijzonder laag en kennen bijgevolg zeer weinig websiteverkeer. In aanloop van de verkiezingen is het SEO-matige zeer interessant om hoog te ranken voor de benoemde zoektermen. Als politieke partij wil je burgers (en al zeker zwevende kiezers), die op zoek zijn naar informatie over de verkiezingen of stemhulp nodig hebben, lokken naar je website om je politieke standpunten te delen. Hoe hoger je rankt in de SERP, hoe meer mensen je kan bereiken. Onderstaande tabel toont dat enkel N-VA en Groen ranken voor 1 zoekterm. De overige partijen schuilen zich in de schaduw voorbij pagina 2 van de Google zoekresultaten. Met de verkiezingen voor de deur hebben alle politieke partijen nog heel wat werk aan winkel om meer organisch webverkeer te verkrijgen.

Verkiezingen België 2024

Politieke thema’s

Voor het tweede SEO onderzoek hebben we de visibiliteit voor de belangrijkste politieke thema’s onderzocht:

 • standpunten klimaat
 • standpunten milieu
 • standpunten gezondheid
 • standpunten asiel
 • standpunten migratie
 • standpunten onderwijs
 • standpunten mobiliteit
 • standpunten terrorisme
 • standpunten belastingen
 • standpunten pensioenen

Voor deze zoektermen doen een aantal partijen het beter, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. De cijfers tonen dat Groen een visibilteit heeft van 46% en de website staat voor 7 zoektermen in de 3 eerste zoekresultaten van Google. N-VA zit Groen op de hielen met een visibileit van 43% en heeft 9 zoektermen in de top 3. Vooruit en Open VLD zijn aan elkaar gewaagd met elk 7 termen in de top 10 waarvan 2 in de top 3 resultaten staan. Het wordt tijd dat CD&V en PVDA hun website SEO optimaliseren om de visibilteit te verhogen. Respectievelijk ranken de partijen voor 1 en 5 zoektermen in de top 10 zoekresultaten. Vlaams Belang, de grootste politiek partij in Vlaanderen, heeft heel wat schade in te halen. De website van het Vlaams Belang wordt niet getoond in de zoekresultaten. En met nog 4 maanden te gaan in online vindbaarheid een must tijdens de sperperiode.
Belgische verkiezingen (2024).jpg

Wie is de populairste politicus volgens Google Trends?

Google Trends is een kosteloze dienst die visueel aantoont hoe populair een specifieke zoekopdracht is op Google. Het presenteert deze informatie in grafieken en statistieken, waardoor gebruikers kunnen zien hoe het zoekvolume in de loop van de tijd verandert. Hoewel Google Trends geen exacte zoekcijfers verstrekt, geeft het wel een schaal van 0 tot 100 weer. Met deze gegevens kunnen gebruikers de trend van de zoekinteresse begrijpen en analyseren.

In dit onderzoek hebben we met Google trends bepaald wie de populairste politicus is volgen zijn/haar populariteit in Google.
Uit de resultaten van de afgelopen 90 dagen kunnen we afleiden dat Alexander De Croo de populairste politicus is met een populariteitscore van 13. Bart De Wever komt op de tweede plaats en heeft een score van 7. De populareit van Tom Van Grieken, Raoul Hedebouw en Hilde Crevits liggen volgens Google trends een pak lager. De populariteitsscore van deze politici is respectievelijk 4,3 en 2.

We kunnen concluderen dat de sperperiode politieke campagnes beperkt, maar SEO biedt politieke partijen een waardevol middel om toch zichtbaar te blijven en hun boodschap te verspreiden. Door zich te richten op organische zoekresultaten, contentoptimalisatie en sociale media kunnen politieke partijen effectief blijven communiceren met kiezers, zelfs binnen de grenzen van de wet.