Het belang van SEO voor politieke partijen tijdens de Belgische verkiezingen in 2024

SEO voor politieke partijen

Op zondag 9 juni 2024 is het weer zover: we gaan allemaal naar de stembus om te kiezen voor de politicus en partij die ons het best vertegenwoordigen. Met nog maar 2 dagen tot de verkiezingen moeten de Belgische politieke partijen nog steeds rekening houden met de “sperperiode”.
Sinds 9 februari 2024 moeten de partijen en kandidaten zich houden aan strikte regels en zijn ze beperkt in de bedragen die ze aan hun campagne mogen besteden.

  1. Wat is de sperperiode tijdens de verkiezingen?
  2. Wat kan niet tijdens de sperperiode?
  3. Wat kan wel nog tijdens de sperperiode?
  4. Het belang van SEO tijdens de sperperiode
  5. Wat met Google Ads?
  6. SEO bij Vlaamse politieke partijen: onderzoek 7 juni 2024
  7. Wie is de populairste politicus volgens Google Trends?
  8. SEO bij Vlaamse politieke partijen: onderzoek maart
  9. SEO bij Vlaamse politieke partijen: onderzoek februari

Wat is de sperperiode tijdens de verkiezingen?

Ongeveer 4 maanden voor federale, regionale of lokale verkiezingen worden er extra regels toegepast op politieke propaganda. Tijdens de sperperiode zijn er beperkingen voor politieke campagnes en reclame van politici en politieke partijen. De regels zijn opgesteld om ongewenste activiteiten van zowel kandidaten als politieke partijen in te tomen.

Er gelden ook beperking op overheidscommunicatie tijdens de sperperiode met als doel te voorkomen dat het imago van een politieke partij of politicus wordt beïnvloed

Wat kan niet tijdens de sperperiode?

Tijdens de periode voorafgaand aan de verkiezingen is het verboden dat politieke partijen, kandidaten en anderen die hen steunen volgende propagandamiddelen inzetten om de kiezer te beïnvloeden:

 • Het gebruik van commerciële affiches en reclameborden
 • Het gebruik van niet-commerciële affiches en reclameborden groter dan 4m2
 • Verkoop en verspreiding van gadgets en geschenken
 • Het voeren van telefoonreclame
 • Het uitzenden van reclame spots op radio of tv. Deze regels gelden enkel voor lineaire omroepdiensten of zenders.

Er zijn ook bestedingslimieten van toepassingen. Het bedrag dat politieke partijen mogen besteden aan hun campagne wordt beperkt.
Het doel van deze uitgavenbeperking is om de mogelijke ongelijkheid in financiële middelen tussen partijen en kandidaten te verkleinen.

Wat kan wel nog tijdens de sperperiode?

De sperperiode en de beperkingen werden geïntroduceerd in 1989. Sinds de opkomst van het internet en de groei van sociale media is er een nieuw speelveld ontstaan, die mogelijkheden biedt om reclame te maken.
Tijdens de sperperiode zijn er geen beperkingen op het voeren van online campagnes tegen betalingen. De Belgische politieke partijen voorzien grote budgetten voor een campagne op Facebook en Instagram. De bedragen die de partijen uitgeven aan hun politieke advertenties zijn dan ook zeer hoog.

Het belang van SEO tijdens de verkiezingen

Als traditionele campagnemethoden worden beperkt, wordt online aanwezigheid des te belangrijker. Door middel van SEO kunnen politieke partijen hun boodschap effectief communiceren en zichtbaar blijven voor kiezers. Door te investeren in zoekmachineoptimalisatie en de landingspagina’s van hun website te optimaliseren, kunnen partijen ervoor zorgen dat hun standpunten en informatie gemakkelijk vindbaar zijn op het web voor burgers die actief op zoek zijn naar politieke informatie en inhoud. Het optimaliseren van de landingspagina’s voor specifieke politiek gerelateerde zoekopdrachten is cruciaal om de zwevende kiezer te bereiken. Deze type kiezer weet nog niet op welke partij hij of zij wilt stemmen, maar heeft wel een mening over politieke standpunten.

Om deze zwevende kiezer te bereiken wil je als politieke partij hoog ranken op zoektermen als “standpunten klimaatbeleid”, “standpunten belastingen” of andere  politieke onderwerpen en standpunten.

Wat met Google Ads?

Betaalde advertenties op Google zijn een belangrijk instrument voor de partijen. Met Google Ads kunnen de partijen hun zichtbaarheid verhogen in de resultaten van de zoekmachine of via dochterbedrijven, zoals YouTube. Google hecht veel belang dat er op verantwoorde wijze wordt geadverteerd voor politieke doelen.

SEO bij Vlaamse politieke partijen: Onderzoek 7 juni 2024

Bij de start van de sperperiode in februari en in maart hebben we onderzoek gedaan naar de SEO van Vlaamse politieke partijen. Met nog maar 2 dagen tot verkiezingen, voeren we dit SEO onderzoek opnieuw uit. Benieuwd naar hoe goed de politieke partijen scoren in de zoekresultaten van Google? Scrol dan zeker door naar de resultaten hieronder.

Om na te gaan hoe de Vlaamse Politieke partijen het doen op vlak van SEO, onderzoeken we 2 relevante verkiezingsthema’s:

 1. De belangrijkste zoekwoorden die de kiezers intypen in een zoekmachine als Google.
 2. De belangrijkste politieke thema’s

De belangrijkste zoektermen

Voor het eerste onderzoek gebruikten we vrij brede, algemene zoekwoorden. De onderzochte zoekwoorden zijn:

 • verkiezingen 2024
 • stemplicht belgie
 • op wie stemmen
 • stemtest 2024
 • politieke partijen in vlaanderen
 • bekendste politici belgie
 • kandidaten vlaamse verkiezingen 2024
 • kieslijst verkiezingen 2024
 • waar stemmen
 • hoe stemmen

Met nog maar 2 dagen tot de verkiezingen kunnen we afleiden uit de resultaten hieronder dat rankings in de SERP voor deze politieke zoektermen bijzonder laag liggen. In vergelijking met het onderzoek in maart zien we geen verbetering. Een aantal partijen doen het zelfs slechter.

In vergelijking met vorige onderzoek zien we dat Groen 2 zoekwoorden in de top 10 heeft verloren. Cd&v doe het een beetje beter dan in vorig onderzoek. De partij rankt nu voor 1 zoekwoord in de top 10 en 1 zoekwoord meer in de eerste 20 posities ten opzicht van vorig onderzoek. N-VA heeft ook een keyword extra in de top 10. Open VLD heeft rankingverlies en heeft slechts 1 term in de eerste 20 resultaten. PVDA heeft nu 2 termen in de top 20. De posities in de zoekresultaten van Vooruit en Vlaams Belang zijn verwaarloosbaar.

Het valt ons op dat de rankings amper (en zelfs niet) zijn verbeterd. De algemene SEO-visibiliteit is ook niet gestegen, waardoor de partijen nog steeds webverkeer en mogelijke kiezers laten liggen.

SEO Verkiezingen 2024

Politieke thema’s

Voor het tweede SEO onderzoek hebben we de visibiliteit voor de belangrijkste politieke thema’s onderzocht:

 • standpunten klimaat
 • standpunten milieu
 • standpunten gezondheid
 • standpunten asiel
 • standpunten migratie
 • standpunten onderwijs
 • standpunten mobiliteit
 • standpunten terrorisme
 • standpunten belastingen
 • standpunten pensioenen

Als we onderstaande resultaten vergelijken met de resultaten uit maart, zien we een aantal veranderingen. De algemene SEO van N-VA is nog steeds het beste met 57%. De rankings zijn ongewijzigd. Groen heeft 3 keywords minder in de eeste 3 zoekresultaten, waardoor de visibiliteit daalt met 4%. Net voor de verkiezingen is dit zeer jammerlijk. Drie maanden geleden stonden ze nog op gelijke voet met N-VA. De SEO-visibiliteit van Vooruit is ook drastisch gedaald met 9%, doordat ze nu nog maar 1 zoekterm in de top 3 hebben. Ok bij Cd&v verliezen ze een keyword in de eerste 3 posities, maar de visibiliteit blijft zo goed als gelijk doordat een keyword uit de top 20 naar de top 10 is gestegen. De visibileitsscore van Open VLD verdubbelt naar 6% omdat de partijen nu voor 6 termen ranken bij de eerste 10 in plaats van 1. Vlaams Belang heeft 2 zoekwoorden meer in de top 100. Deze posities zijn ondermaats en verwaarloosbaar.
De sterkste stijger is PVDA. De partij rankt voor 4 keywords bij de eerste 3 posities en 4 extra in de top 10. Hierdoor is de algemene visibiltiteit gestegen van 5% naar 18%

N-VA en Groen zijn op vlak van SEO aan elkaar gewaagd. Ze hebben beide 9 zoekwoorden in de top 3 van de Google zoekresultaten. De andere partijen hebben heel wat achterstand in te halen. Ons advies is er om zo snel mogelijk aan te beginnen, want de verkiezingen zullen er sneller zijn dan je denkt.

SEO politieke standpunten

Wie is de populairste politicus volgens Google Trends?

Google Trends is een kosteloze dienst die visueel aantoont hoe populair een specifieke zoekopdracht is op Google. Het presenteert deze informatie in grafieken en statistieken, waardoor gebruikers kunnen zien hoe het zoekvolume in de loop van de tijd verandert. Hoewel Google Trends geen exacte zoekcijfers verstrekt, geeft het wel een schaal van 0 tot 100 weer. Met deze gegevens kunnen gebruikers de trend van de zoekinteresse begrijpen en analyseren.

In dit onderzoek hebben we met Google trends bepaald wie de populairste politicus is volgen zijn/haar populariteit in Google.
Uit de resultaten van de afgelopen 30 dagen kunnen we afleiden dat Bart De Wever de populairste politicus is met een populariteitscore van 50. Conner Rousseau komt op de tweede plaats en heeft een score van 44. Tom Van Grieken vervolledigt de top 3 met een score van 39. Alexander De Croo en Raoul Hedebouw

Google Trends verkiezingen 2024

SEO bij Vlaamse politieke partijen: Onderzoek Maart 2024

Vorige maand hebben we onderzoek gedaan naar de SEO-visibiliteit van de verschillende politieke partijen.
Nu in maart voeren we hetzelfde onderzoek opnieuw uit om te analyseren of de partijen het al beter doen op vlak van SEO.
Voor het SEO onderzoek bij de Vlaamse politieke partijen hebben we een analyse uitgevoerd rond 2 relevante thema’s, namelijk:

 1. De belangrijkste zoekwoorden die de kiezers intypen in een zoekmachine als Google.
 2. De belangrijkste politieke thema’s

De belangrijkste zoektermen

Voor het eerste onderzoek gebruikten we vrij brede, algemene zoekwoorden. De onderzochte zoekwoorden zijn:

 • verkiezingen 2024
 • stemplicht belgie
 • op wie stemmen
 • stemtest 2024
 • politieke partijen in vlaanderen
 • bekendste politici belgie
 • kandidaten vlaamse verkiezingen 2024
 • kieslijst verkiezingen 2024
 • waar stemmen
 • hoe stemmen

Een maand later en met nog maar drie maanden tot de verkiezingen in juni. Zien we weinig verbetering in de rankings op bovenstaande zoektermen. De onderzochten keywords zijn uitermate belangrijk voor de Vlaamse politieke partijen. Burgers zijn in de periode voor de verkiezingen op zoek naar info over kandidaten en partijen om hen te helpen de juiste keuze te maken in het stembureau. De partij die het beste rankt voor deze termen, bereikt de zwevende kiezer als eerst en heeft zo meer kans hem of haar te overtuigen.

In vergelijking met vorige onderzoek zien we dat Groen nu voor 3 zoekwoorden in de top 10 rankt in plaats van 1. N-VA rankt nog steeds maar op 1 term in de eerste 10 zoekresultaten. Open VLD rankt nu ook voor 1 zoekwoord in de top 10. Dit is beter of vorige keer, maar nog steeds ondermaats. De rankings voor de andere partijen zijn zo goed als niet veranderd.

De algemene SEO-visibiliteit is bij alle partijen enorm laag. Hierdoor laten ze heel wat organisch webverkeer en mogelijke stemmers liggen.

Sperperiode

Politieke thema’s

Voor het tweede SEO onderzoek hebben we de visibiliteit voor de belangrijkste politieke thema’s onderzocht:

 • standpunten klimaat
 • standpunten milieu
 • standpunten gezondheid
 • standpunten asiel
 • standpunten migratie
 • standpunten onderwijs
 • standpunten mobiliteit
 • standpunten terrorisme
 • standpunten belastingen
 • standpunten pensioenen

Opnieuw zien we in vergelijking met vorig onderzoek weinig verandering. Groen is de sterkste stijger. De partij is in visibiliteit met 12% gestegen en rankt nu voor 2 keywords meer in de top 3. N-VA kent een stijging van 3% en rankt nog steeds voor 9 termen bij de eerste 3 resultaten. Vooruit stijgt met 2% en rankt voor 2 zoekwoorden in de top 3. CD&V kent weinig verandering. De partij rankt sinds vorig onderzoek nog steeds voor 1 zoekwoord. SEO-visibiliteit van Open VLD en PVDA zijn beide gedaald met 6% en 1%. Open VLD verliest zelf een keyword uit de top 3-positie en PVDA heeft ook een zoekwoord minder in de eerste 10 resultaten. Vlaams Belang scoort nog steeds het slechts en rankt niet in de SERP.

N-VA en Groen zijn op vlak van SEO aan elkaar gewaagd. Ze hebben beide 9 zoekwoorden in de top 3 van de Google zoekresultaten. De andere partijen hebben heel wat achterstand in te halen. Ons advies is er om zo snel mogelijk aan te beginnen, want de verkiezingen zullen er sneller zijn dan je denkt.

Politieke thema's

SEO bij Vlaamse politieke partijen: Onderzoek februari 2024

Hoe goed is de SEO van de Vlaamse politiek partijen? In februari 2024 hebben we onderzoek gedaan naar de SEO-visibiliteit in zoekresultaten van Google om deze vraag te kunnen beantwoorden.
We hebben voor ons SEO onderzoek bij de Vlaamse politieke partijen een analyse uitgevoerd rond 2 relevante thema’s, namelijk:

 1. De belangrijkste zoekwoorden die de kiezers intypen in een zoekmachine als Google.
 2. De belangrijkste politieke thema’s

De belangrijkste zoektermen

Voor het eerste onderzoek gebruikten we vrij brede, algemene zoekwoorden. De onderzochte zoekwoorden zijn:

 • verkiezingen 2024
 • stemplicht belgie
 • op wie stemmen
 • stemtest 2024
 • politieke partijen in vlaanderen
 • bekendste politici belgie
 • kandidaten vlaamse verkiezingen 2024
 • kieslijst verkiezingen 2024
 • waar stemmen
 • hoe stemmen

Met nog 4 maanden te gaan tot verkiezingen in juni ranken de politieke partijen uitermate slecht voor bovenstaande zoektermen. De visibiliteit van de websites van alle politieke partijen is bijzonder laag en kennen bijgevolg zeer weinig websiteverkeer. In aanloop van de verkiezingen is het SEO-matige zeer interessant om hoog te ranken voor de benoemde zoektermen. Als politieke partij wil je burgers (en al zeker zwevende kiezers), die op zoek zijn naar informatie over de verkiezingen of stemhulp nodig hebben, lokken naar je website om je politieke standpunten te delen. Hoe hoger je rankt in de SERP, hoe meer mensen je kan bereiken. Onderstaande tabel toont dat enkel N-VA en Groen ranken voor 1 zoekterm. De overige partijen schuilen zich in de schaduw voorbij pagina 2 van de Google zoekresultaten. Met de verkiezingen voor de deur hebben alle politieke partijen nog heel wat werk aan winkel om meer organisch webverkeer te verkrijgen.

Verkiezingen België 2024

Politieke thema’s

Voor het tweede SEO onderzoek hebben we de visibiliteit voor de belangrijkste politieke thema’s onderzocht:

 • standpunten klimaat
 • standpunten milieu
 • standpunten gezondheid
 • standpunten asiel
 • standpunten migratie
 • standpunten onderwijs
 • standpunten mobiliteit
 • standpunten terrorisme
 • standpunten belastingen
 • standpunten pensioenen

Voor deze zoektermen doen een aantal partijen het beter, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. De cijfers tonen dat Groen een visibilteit heeft van 46% en de website staat voor 7 zoektermen in de 3 eerste zoekresultaten van Google. N-VA zit Groen op de hielen met een visibiliteit van 43% en heeft 9 zoektermen in de top 3. Vooruit en Open VLD zijn aan elkaar gewaagd met elk 7 termen in de top 10 waarvan 2 in de top 3 resultaten staan. Het wordt tijd dat CD&V en PVDA hun website SEO optimaliseren om de visibilteit te verhogen. Respectievelijk ranken de partijen voor 1 en 5 zoektermen in de top 10 zoekresultaten. Vlaams Belang, de grootste politiek partij in Vlaanderen, heeft heel wat schade in te halen. De website van het Vlaams Belang wordt niet getoond in de zoekresultaten. En met nog 4 maanden te gaan in online vindbaarheid een must tijdens de sperperiode.
Belgische verkiezingen (2024).jpg

We kunnen concluderen dat de sperperiode politieke campagnes beperkt, maar SEO biedt politieke partijen een waardevol middel om toch zichtbaar te blijven en hun boodschap te verspreiden. Door zich te richten op organische zoekresultaten, contentoptimalisatie en sociale media kunnen politieke partijen effectief blijven communiceren met kiezers, zelfs binnen de grenzen van de wet.