De beste AI prompts waarmee jij je SEO versterkt

AI prompt SEO blog Online Marketing Monkey

AI is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Naarmate de technologie verder evolueert, kan AI steeds complexere problemen oplossen. Zo kan AI bijvoorbeeld zeer nuttig zijn in je SEO-strategie. Om echter optimaal gebruik te maken van AI-tools zoals ChatGPT, is het cruciaal om de juiste vragen te stellen. Dit proces heet ‘AI prompting’.

In dit artikel onthullen we hoe je effectieve AI-prompts kunt schrijven om je SEO naar een hoger niveau te tillen.

Ga snel naar:

Wat is een AI prompt?

Voor we je op pad sturen met een aantal nuttige AI prompts voor SEO, is het nuttig om even stil te staan bij de terminologie.

Een AI-prompt is een reeks instructies of vragen die je aan een AI-model geeft om een specifiek resultaat te bereiken. Je geeft erin aan wat je exact wilt verkrijgen; je bepaalt ermee welke toon, stijl en inhoud de AI-gegenereerde output moet bevatten. Prompt engineering verwijst dan weer naar het proces van het nauwkeurig formuleren en optimaliseren van je AI prompts.

Bij prompt engineering geldt het principe: “garbage in, garbage out”. Als je prompt niet voldoende informatie en sturing biedt, is de kans groot dat de AI-tool de bal misslaat. De inhoud van je prompt is dus cruciaal voor de kwaliteit van de output.

AI prompt

Waaruit bestaat een goede AI prompt?

Een effectieve AI-prompt omvat vijf essentiële elementen: context, informatie, doel, toon en structuur. Deze elementen worden hieronder gedetailleerd besproken.

Online Marketing Monkey AI prompt onderdelen

1. Context

Het eerste element is de context. Hiermee schets je aan de AI-tool, in dit artikel ChatGPT, de situatie en je geeft aan vanuit welk perspectief de tool moet reageren. Enkele voorbeelden van contextelementen zijn:

 • “Je bent een SEO-specialist…”
 • “Je bent een marketeer met een kleine SEO-kennis…”
 • “Je bent een start-up die niets van SEO weet…”

Hoe meer details je geeft, hoe beter. In het voorbeeld is dit alle content die niet gemarkeerd is.

2. Informatie

Het tweede element is de informatie die je aan de AI-tool geeft. Bij dit element geef je mee aan je AI-tool hoe de tool zich moet gedragen. Enkele voorbeelden van dit element zijn:

 • “…die de beste copywriting technieken weet…”
 • “…die alles weet over SEO en SEA…”
 • “…die woont in Antwerpen…”

In het voorbeeld is dit de blauw gemarkeerde tekst.

3. Doel

Vervolgens hebben we het doel. Dit element bepalend voor de kwaliteit van de output. Hiermee laat je namelijk het AI taalmodel, in dit artikel ChatGPT, weten wat je gewenste antwoord of output is. Enkele voorbeelden van doelstellingen zijn:

 • Een blog
 • Inspiratie voor zoekwoorden
 • Inspiratie voor een contentkalender

In het voorbeeld is dit de geel gemarkeerde tekst.

4. Stijl of toon

Je kan in je AI-prompt ook aangeven welke toon of stijl je antwoord moet hebben. Dit kan je op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • “Formuleer informeel/informerend.”
 • “Formuleer je antwoord zodat een 12-jarige de tekst begrijpt.”

In het voorbeeld is dit de groen gemarkeerde tekst.

5. Structuur

Als laatste kan je aan de AI-tool aangeven welke structuur het antwoord moet hebben.

 • “Formuleer je antwoord in 5 bullet points.”
 • “De output moet in een tabel worden weergegeven.”
 • “De tekst moet 3 alinea’s bevatten, elk met een eigen tussentitel.”
 • “Zet de belangrijkste woorden in het vet.”

In het voorbeeld is dit de rood gemarkeerde tekst.

Door deze vijf elementen in je AI-prompts te integreren, kan je heel wat tijd besparen doordat je sneller het gewenste resultaat kunt bereiken. Het is echter belangrijk om de output te beschouwen als een hulpmiddel. Neem de inhoud ervan niet blindelings over en controleer ook altijd of de verkregen informatie wel feitelijk klopt.

Optimaliseer je SEO met deze ChatGPT-prompts

Er bestaan verschillende manieren waarop je AI-prompts kunt gebruiken om je SEO-strategie te versterken. Hieronder vind je enkele voorbeelden van concrete prompts die we hebben getest en goedgekeurd. Veel succes met prompt engineering!

1. AI prompts voor je zoekwoordenonderzoek

De eerste en cruciale stap in je SEO-strategie is het zoekwoordenonderzoek. Door gebruik te maken van AI-tools zoals ChatGPT kun je niet alleen sneller, maar ook vanuit andere invalshoeken je keyword research uitvoeren. Je ontdekt misschien wel zoekwoordideeën die je anders niet had tegengekomen. Verder kan je aan het taalmodel vragen om relevante keywords te generen rond een bepaald thema, of je kan doorvragen naar synoniemen en varianten van reeds gevonden zoektermen. Echter, laat je keyword research niet alleen afhangen van AI-prompts, maar ook van data.

Voorbeelden:

 • Ik heb een website over [onderwerp]. Om organisch meer gevonden te worden, wil ik deze uitbreiden met relevante content die het heeft over relevante zoekwoorden. Welke categorieën van zoekwoorden zou jij aanbevelen? Geef van elke categorie 10 zoekwoordideeën.
 • Wat zoeken [doelgroep] op in Google over [onderwerp] wanneer ze zich willen informeren?
 • Geef enkele varianten en synoniemen voor [zoekterm]?

2. AI prompts voor SEO contentcreatie

AI-tools zoals ChatGPT zijn ook handig bij het creëren van nieuwe content. Tijdens het schrijven van teksten kun je ChatGPT gebruiken om inspiratie op te doen over een specifiek onderwerp. Je kan hierin nog verder gaan, want met de juiste prompt geeft het taalmodel een al mooi raamwerk die als basis kan dienen voor je artikel. Aangezien dergelijke taalmodellen worden gevoed door de prompts die mensen invoeren, zal de output ook aansluiten bij de antwoorden op vragen waar mensen echt naar op zoek zijn.

Voorbeelden:

 • Ik heb een website over [onderwerp]. Ik wil een blogartikel schrijven met als focuszoekwoord [focuszoekwoord]. Wat zijn interessante onderwerpen om mee te nemen in dit blogartikel?
 • Schrijf een webpagina over [onderwerp]. Volgende koppen moeten in de tekst voorkomen: [kop 1], [kop 2] en [kop 3] met subkoppen [subkop 1] en [subkop 2].
 • Ik heb een website over [onderwerp]. Genereer ideeën voor een blogpost over [focuszoekwoord]. Bedenk een structuur voor de post en stel vijf pakkende koppen voor om de doelgroep [doelgroep] te boeien.

Ook hier willen we nogmaals benadrukken dat je de output van ChatGPT nooit letterlijk mag overnemen. Dit zal namelijk je ranking niet in de goede zin beïnvloeden. De informatie die de AI-technologie biedt daarom alleen als inspiratie en herschrijf de inhoud altijd in je eigen woorden.

3. AI prompts voor contentoptimalisatie

Naast contentcreatie kan ChatGPT ook helpen bij het optimaliseren van (bestaande) content. Zo kan je AI inzetten om de content op je website te optimaliseren zodat zowel bezoekers als crawlers je teksten begrijpen. Daarnaast is een AI-tool ook handig om teksten te verbeteren op schrijffouten of te herschrijven zodat deze in lijn liggen met de verwachtingen van je doelpubliek.

Voorbeelden:

 • Ik geef je hierbij onze blog content met als onderwerp [onderwerp] voor [doelgroep]. Ik wil dat je de titels en subtitels zodanig herschrijft dat ze duidelijk, direct en eenvoudig te begrijpen zijn: [blog content]
 • Lees de volgende tekst na en verbeter elke grammaticale fout: [tekst toevoegen].

4. AI prompts voor SEO titels en meta descriptions

Een goede SEO page title en meta description bevatten het centrale zoekwoord, trekken de aandacht en moeten de lezer overtuigen om op jouw link te klikken in de Google zoekresultaten. Hiervoor krijg je slechts een beperkt aantal tekens. Geen gemakkelijke opgave dus. Gelukkig kunnen AI-tools je hierbij helpen.

Voorbeelden:

 • Ik heb pakkende SEO page title nodig voor mijn nieuwe blogpost met als focuszoekwoord [focuszoekwoord]’. Kun je 5 overtuigende page titles van maximaal 60 tekens genereren, waarbij het focuszoekwoord vooraan staat?
 • Maak een pakkende metabeschrijving voor een tekst met als [onderwerp] en als focuzoekwoord ‘[focuszoekwoord]’. De meta description mag maximaal 150 tekens zijn.
 • Ik schreef de volgende tekst. Kan je mij enkele SEO meta descriptions van 150 tekens schrijven die passen bij deze tekst? [tekst toevoegen]

5. AI prompts voor een contentstrategie

Je kan zelfs aan de AI-tool vragen om een volledige contentmarketingstrategie voor jou te bedenken. Het voordeel van deze conversatiegedreven chatbots is dat je kan doorvragen of feedback kan geven tot je volledig tevreden bent met het antwoord.

Voorbeelden:

 • Stel 10 blogonderwerpen voor over het onderwerp [topic]’. Deze onderwerpen moeten de doelgroep [doelgroep] interesseren en ze moeten er een praktisch nut uithalen.
 • Ik werk voor een [soort bedrijf]. Wij hebben een website met blog, Facebook en Instagram. Maak een contentkalender voor de maanden juni, juli en augustus
 • Ik stuur een nieuwsbrief uit voor [doelgroep / sector]. Het thema van de nieuwsbrief is “[onderwerp]“. Er staan 3 nieuwe blogberichten in met als topics [onderwerpen]. Maak een template.
Let op: dergelijke AI-gegenereerde strategieën bieden geen garantie op succes.

Veelgemaakte fouten in AI prompts

Natuurlijk is het normaal dat de ene AI prompt betere resultaten genereert vergeleken met andere. Dit kan aan verschillende zaken liggen. Hier zie je enkele veelgemaakte fouten in AI prompts:

 • Dubbelzinnige formuleringen: gebruik precieze en ondubbelzinnige taal
 • Onrealistische verwachtingen: stel haalbare doelen voor AI
 • Onvoldoende context: geef relevante achtergrondinformatie
 • Overladen vragen: beperk je tot één hoofdgedachte
 • Te complexe vragen: vermijd ingewikkelde taal
 • Vage prompt: specificeer de gewenste output duidelijk
 • Verkeerde toon: zorg ervoor dat de toon overeenkomt met de bedoeling
 • Te weinig doorvragen: gebruik een herhalende vraagstelling voor diepgang

Wil jij graag op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes? Schrijf je dan nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief!

  Voornaam

  Naam

  E-mailadres