SEO Audit

complete seo audit
Naast onze gratis site scan, waarbij we een eerste algemene check van een site doen, voeren we ook gedetailleerde SEO audits uit. Tijdens zo’n uitgebreide SEO audit onderzoeken we in detail alle noodzakelijke SEO aspecten van een website. Elk element krijgt een score, te samen met de nodige aanbevelingen. Meestal ontdekken we enorm veel kansen om de rankings van een internetsite gevoelig te verbeteren.

Search Engine Optimization is het proces van creëren, bewerken en promoten van webpagina’s op een zodanige wijze dat ze hoog ranken voor een bepaalde zoekterm die een gebruiker ingeeft als zoekopdracht in een zoekmachine. Juist uitgevoerde zoekmachine optimalisatie zorgt ervoor dat websites een enorm aantal webbezoekers kunnen aantrekken.

De meeste website hebben nog een groot potentieel om progressie te maken in de SERPs (search engines result pages) en dus het aantal bezoekers significant te verhogen.

Welke aspecten komen er aan bod tijdens zo’n complete SEO audit ? Je vindt ze hieronder.

1. On page / Content optimalisaties

1.1. Keyword targeting

Keyword targeting is de kunst om pagina’s te ontdekken en te ontwerpen dewelke relevant zijn voor de zoektermen die potentiële klanten in de zoekmachines typen wanneer ze op zoek zijn naar de producten en diensten. Eén van de belangrijkste On-page-SEO factoren is zoekwoord targeting. Om een website succesvol te optimaliseren voor zoekmachines, moet een zoekwoorden-onderzoek uitgevoerd worden om te bepalen welke zoektermen nu interessant zijn om op te focussen. Elke webpagina moet zich toespitsen op slechts 1 zoekwoord.

1.2. Title Tags

de title tag

Na content, wordt de title tag beschouwd als het belangrijkste on-page element en dient het de zoekterm, waarop de pagina zich richt, te bevatten. Bij voorkeur aan het begin van de tag zelf. De title tag spitst zich toe op het unieke van de pagina, dus niet op het algemene topic van de site (enkel de homepage is hierop een uitzondering). Ze zijn als eerste zichtbaar in de SERPs en kunnen ingezet worden om je website te promoten danwel de surfer te lokken (lees te laten klikken) met een sterke header. De title tag bevat best maximaal 70 karakters (inclusief spaties).

1.3. Meta descriptions

Meta decriptions beïnvloeden de SEO posities niet meer, maar ze zijn wel erg belangrijk om kliks te krijgen via de SERPs. Deze gratis 2-lijns advertentie zijn jouw mogelijkheid om potentiële klanten te overtuigen te klikken op jouw link, en niet op deze van de concurrentie. Enkele richtlijnen voor een goede meta description:

 • wees origineel, val op, overtuig, ect
 • ze bevat het zoekwoord waarop gefocust wordt
  in de titel + in de ad-lijn
 • ze houdt verband met de landingspagina
  heeft een optimale lengte van 145 à 155 karakters

1.4. <h1>-tags

De <h1> tag wordt gezien als de hoofd-titel van een webpagina. Ze hebben slechts een kleine invloed op de rankings. Hun waarde ligt op de eerste plaats in het structureren van een pagina en het beter begrijpbaar maken aan lezers waarover
de content precies gaat. Enkele adviezen voor het gebruik van h1 / h2 … h6 tags

 • gebruik één
  <h1> per webpagina
 • gebruik twee of meer <h2>
 • plaats het zoekwoord in 1 van je h-tags
 • ze dienen vooral om de pagina leesbaarder te maken

1.5. Frequente, unieke content van hoge kwaliteit

Zoekmachines hechten veel waarde aan websites die veel en unieke content bevatten én die bovendien ook regelmatig worden geüpdate. Elk bladzijde moet genoeg specifieke en relevante content over het behandelde onderwerp voor de lezer bevatten.
Hoe vaker een website nieuwe informatie online zet, hoe vaker de zoekmachine crawlers uw site zullen bezoeken om opzoek te gaan naar nieuwe pagina’s, wat uw SEO ten goede komt.

1.6. Image Alt – tags

Onderzoek wijst uit dat afbeeldingen met zoekwoorden-tags beter scoren in de zoekmachines dan images zonder deze tags. Ook op afbeeldingen wordt gezocht binnen de zoekmachines. Om daarmee gevonden te worden, dienen volgende specs een indicatie te geven waarover het beeld precies gaat:

 • alt-tag
 • filenaam
 • title-tag

1.7. Informatie architectuur

Een logische en heldere opbouw van website-informatie en internal linking helpen zoekmachines én gebruikers te begrijpen welke content belangrijk is en welke minder.
De informatie architectuur wordt bepaald door

 • de navigatie structuur
 • breadcrumbs
 • intere anker teksten

De dienen al 3 voldoende hints te geven aan de zoekmachines hoe de website is opgebouwd.

1.8. URL-opbouw

Er zijn een aantal richtlijnen voor de URL’s die helpen bij het ranken van webpagina’s voor zoektermen.

 • Zoekwoord-opname in de URL:
  • bij voorkeur het primaire zoekwoord op de pagina zelf, het secundaire zoekwoord 1 niveau hoger
  • voorbeeld: https://www.voorbeeld.be/secundair-zoekwoord/primair-zoekwoord/
 • Lengte van de URL:
  • kortere URL’s ranken beter
  • vermijd alle overbodige woorden & tekens
  • blijf best onder de 70 karakters, zodat de hele URL in de SERP’s kan getoond worden
 • Vermijd URL parameters
  • ok = https://www.test.be/onpage/url/parameters/
  • niet ok = https://www.test.be/?onpage=url&soort=parameters

2. Controle protocols

2.1. Meta robots

De meta tag ‘robots’ wordt gebruikt om de search engine robots te sturen op webpagina niveau en staat in de zogenaamde <head>-tag. Er zijn 4 belangrijke robots-tags:

 1. <meta name=’robots’ content=’index,follow’ />
  = de default instelling
 2. <meta name=’robots’ content=’noindex,follow’ />
  = erg handig om specifieke pagina’s uit de indexen van de zoekmachines te houden, terwijl de links wel mogen gecrawled worden, waardoor de ‘link-energie’ normaal door heen de site kan stromen.
 3. <meta name=’robots’ content=’noydir’ /> = hiermee kan je pagina’s weren uit de Yahoo-indexen.
 4. <meta name=’robots’ content=’noodp’ />= hiermee kan je pagina’s weren uit de Dmoz.org indexen (Dmoz staat voor Directory Mozilla en is een linkdirectory-site.

2.2. Robots.txt

robots-txt-file

Robots.txt wordt gebruikt om webpagina’s uit de SERP’s te weren en laat webmasters toe de zoekmachines-robots te sturen hoe ze een website mogen crawlen. Indien een URL is opgenomen in een juist opgebouwde robots-file, dan zullen de search engines de content ervan NIET indexeren, maar de URL kan eventueel wel nog opgenomen worden in de SERP’s.

2.3. XML sitemap

De XML-sitemap helpt zoekmachines bij het spideren van een website. Het is te vergelijken met de inhoudsopgave van een boek.

2.4. Server Response codes

Technische issues kunnen via Google Webmaster Tools gedetecteerd worden. Het is van belang de juiste server response codes te retourneren wanneer surfers én search engines uw site bezoeken. De belangrijkste 4 zijn :

 • 404 page not found: dat betekent dat de opgevraagde URL niet beschikbaar is op de server
 • 301 permanente redirect: de oorspronkelijke opgevraagde URL wordt doorgestuurd naar een nieuwe.
 • 503 service unavailable: de server is tijdelijk of permanent niet toegankelijk
 • 200 OK: de URL request is succesvol & de pagina wordt juist getoond.

3. Canonicalization

3.1. Canonicalized website versies

Canonicalization slaat op het toegankelijk maken van een welbepaalde webpagina via slechts 1 URL (voorbeeld : https://www.test.be < —- > https://test.be ). Wanneer dit niet het geval is, moeten de zoekmachines gokken welke URL de belangrijkste (of de canonieke of de authentieke) versie van die webpagina is. Gevolg: verlies aan linkwaarde & ranking issues.

3.2. Canonicalized duplicated content

Indien unieke content toegankelijk is via meerdere URL’s, dan dienen deze URL’s gecanoliseerd worden voor de search engines. Dit kan via 301 redirects van de overbodige URL naar de correcte URL of door gebruik te maken van de zogenaamde canonical tag (wanneer beide URL’s operationeel moeten blijven).

4. Links

4.1. Link-manipulatie

Het kopen of verkopen van links, linkfarming, het plaatsen van links op websites zonder enige logisch verband zijn tegen de Google webmaster richtlijnen en worden ten zeerste afgeraden.

4.2. Inbound links

Inbound links zijn de belangrijkste factoren voor goede rankings. Opensiteexplorer.com is een waardevolle tool om de inbound links van een website nader te bekijken:

 • welke zijn de inbound links ?
 • wat is hun link kwaliteit ?
 • Hoe zien de ankerteksten eruit ?
 • Naar welke pagina’s wordt er het meest gelinkt ?
 • Hoe ziet het linkprofiel van de concurrentie eruit ?

4.3. Link-waardigheid

Het is algemeen aanvaard bij SEO experts dat goede, kwalitatieve, relevante backlinks voor meer dan 60% de Google rankings bepalen. Daarom is het erg belangrijk dat de content op de website waardevol genoeg is om links te mogen ontvangen.

5. Scorebord

In het scorebord brengen we dan een overzicht van alle bovenstaande punten en hun scores op elk onderdeel. Dit voor de belangrijkste webpagina’s waarop de complete SEO audit is uitgevoerd.

6. + 7 Conclusie + Addendums

 

Samenvattend

Een complete SEO audit onderzoekt in detail de status van de belangrijkste zoekmachine aspecten van een website. Het is een must voor iedere onderneming die beter wil scoren in Google.

Hoger ranken in de zoekmachines ? Op zoek naar meer website bezoekers?