De Canonical Tag uitgelegd

canonical tag

Unieke en relevante informatie voor je online bezoekers? Daarmee maak jij het verschil met je concurrenten in de zoekresultaten van Google. Het gebeurt echter vrij vaak dat 2 of meer webpagina’s op je site ongeveer dezelfde inhoud bevatten. Maar dat is niet zo interessant voor je SEO. In dit artikel leggen we uit hoe je deze vorm van “duplicate content” kan oplossen door middel van de canonical tag.

Wat is een canonical tag?

Via een canonical tag kan je aan zoekmachines zoals Google te vertellen welke URL als de primaire of belangrijkste mag worden beschouwd. Deze tag vertelt dus aan search engines welke URL ze moeten weergegeven in hun organische zoekresultaten als een website verschillende gelijkaardige webpagina’s kent. Dankzij deze tag voorkom je duplicate content problemen. Een andere naam voor dit link element is “rel canonical”.

Voorbeeld html code

canonical tag

De rel canonical dient geplaatst te worden in de <head> van de broncode van een URL. De code bestaat uit de vermelding rel=”canonical” en een verwijzing naar de webpagina die primair mag worden beschouwd.

Kiezen we als voorbeeld een webshop die kleding verkoopt en in de filters de keuzes prijs + kleur heeft. Gevolg: de site maakt voor elke filter-keuze een aparte URL aan. Zoekmachines zien deze URLs niet als ‘uniek’ omdat ze ongeveer dezelfde content bevatten. Google negeert een groot deel van al deze dubbele & erg gelijkaardige pagina’s. Dit om te voorkomen dat haar indexen zouden vervuild geraken. Gebruik je in dit geval geen canonieke elementen, dan kiest de zoekmachine meestal random een bepaalde URL om te tonen in de SERPs. Dit is vaak niet de pagina die jij zou willen. Met de rel-canonical kan je dit dan oplossen.

Belang van canonical URLs

Waarom is een rel canonical tag nu zo belangrijk voor SEO? Wel, het vertelt de zoekmachines welke pagina’s van jouw website de belangrijkste zijn en bijgevolg ook geïndexeerd mogen worden. Door gebruik te maken van deze tag kan je duplicate content voorkomen. Dit wil zeggen dat je dezelfde content kan terugvinden op meer dan één pagina. Dit komt vaak voor bij webshops die gebruik maken van filter-opties.

Pagina’s met duplicate content veroorzaken een aantal SEO problemen:

 • De zoekmachine weet niet goed welke URL ze moet indexeren & ranken in de zoekresultaten.
 • De individuele ranking-kracht van de URLs verzwakt.

Bekijken we het voorbeeld van de webshop nog even verder. Daar is het belangrijk om de zoekmachines te vertellen welke productpagina’s nu daadwerkelijk als primair mogen gezien worden. En welke dus niet. Het proces van kiezen en het primair maken van URL’s heet ‘canonicalization‘ genoemd.

301

Verschil tussen Canonical tag en 301 redirect

Om duplicate content aan te pakken kan je dus gebruik maken van een canoniek element. Maar dat kan ook via een 301 redirect. Wat is nu juist het verschil tussen deze 2 tags?

 • Als je een 301 redirect op pagina A zet, dan stuur je bezoekers automatisch van pagina A naar pagina B. Ze zien dus pagina A niet.
 • Als je echter een canonical plaatst tussen pagina A en pagina B, dan kunnen bezoekers de beide URL’s blijven bekijken.
 • Gebruik een 301 redirect wanneer je wil dat er maar 1 versie van een webpagina bestaat. 

Kenmerken van de rel=canonical

Het canonieke element kent een aantal specifieke kenmerken waarmee je best rekening houdt.

1. Zelfreferentie

 • Stel, je hebt de URL’s A, B en C met allen quasi dezelfde content. URL B beschouw je als primair of canonical. In de broncode van pagina B laat je ook de rel=canonical verwijzen naar de B-URL. We noemen dit een zelfverwijzende canonical of self-referencing.
 • Zelfs als er geen sprake is van dubbele content, is het gebruikelijk de URLs zelfverwijzend te maken.
 •  In de wereld van SEO wordt er veel gediscussieerd of nu elke pagina een dergelijke self-referencing-canonical zou moeten bevatten. Inmiddels heeft Google bevestigd dat dit het beste is.

2. Check de code

Soms kan slechte code ervoor zorgen dat een website voor elke URL een foute canonieke URL wegschrijft. Daardoor gebruik je de tag uiteraard niet op de juiste manier. Controleer dus regelmatig of je canonicals nog correct zijn.

3. Vermijd tegenstrijdige signalen

Zoekmachines of search engines zoals Google kunnen een canonical URL negeren of verkeerd interpreteren wanneer je tegenstrijdige signalen weergeeft. Een klassieker hier is dat bij een domein-migratie de oude canonieke URLs niet worden aangepast in de html. Stuur dus steeds éénduidige signalen naar de zoekmachines. Anders loop je het risico dat ze verkeerde keuzes maken en de verkeerde pagina’s opnemen in de zoekresultaten.

4. Bijna-duplicaten

Veel SEOs denken dat de canonical page enkel maar ingezet moet worden voor identieke pagina’s. Maar je gebruikt deze tag best ook bij bijna-duplicaten. Dit zijn pagina’s die vergelijkbare content bevatten. Gebruik de canonical als je bijvoorbeeld een productpagina wil tonen die enkel maar verschilt van andere URLs qua prijs, kleur of andere kleine  productkenmerken. Houd er rekening mee dat de niet-canonieke versies van die pagina mogelijk niet in aanmerking komen om te ranken. 

5. Meerdere domeinen

Als je meer dan één website beheert, kan je de canonical tag over verschillende domeinen heen gebruiken. Stel je bent een uitgever van diverse nieuwsmerken en je publiceert hetzelfde artikel op 10 verschillende dochter-websites. Met de canonieke tag kan je dan slechts 1 URL als primair maken.

Canonical URLs voor SEO controleren

Als je de canonical tags van een website aan het controleren bent, is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden voor de beste SEO-prestaties.

 • Heeft elke pagina een canoniek element?
 • Wijst de tag wel naar de juiste pagina?
 • De webpagina’s zijn te crawlen en te indexeren?

Hoe kan je dit doen?

 • In de meeste browsers, zoals Google Chrome, kan je via een rechtermuis-klik de pagina inspecteren. Je kan in de broncode op zoek naar de canonical tag in de <head> sectie.
 • Je kan ook gebruik maken van SEO Minion. Dit is een gratis werkbalk die op een snelle en gemakkelijke wijze de rel-canonical van de pagina laat zien.
 • SEO-audit software zoals Screaming Frog laten je ook toe om de tag op grote schaal snel te controleren.

Meest voorkomende fouten

Helaas worden er nog te vaak fouten met canonical pagina’s gemaakt. Het is belangrijk om ze goed te controleren bij het plaatsen ervan op je website. We plaatsen even de meest voorkomende fouten op een rij:

 • Websites kiezen er soms voor om de canonical tag naar de homepage in te stellen. In de meeste gevallen is dit geen goed idee. De reden hiervoor is dat de pagina’s die naar de homepage verwijzen mogelijk niet worden geïndexeerd door de zoekmachines.
 • Er worden soms meerdere canonieke tags geplaatst op één pagina. Hierdoor ontdekken search engines de canonieke tag niet.
 • De rel=canonical moet in de <head> sectie van de pagina staan, anders zien crawlers ze niet staan.

FAQ over canonical tags

Geeft een canonical URL linkwaarde door?

De meeste SEOs weten dat 301 redirects linkwaarde doorsturen van de ene pagina naar de andere. Kan je hetzelfde zeggen van canonieke tags? Niet helemaal, er wordt soms wat getwijfeld. Maar Google zelf heeft bevestigd dat canonicals linkwaarde doorgeven en dat is het belangrijkste.

Is een canonical tag bindend voor zoekmachines?

Je moet een canonieke tag eerder zien als een advies of richtlijn. Zoekmachines zijn niet “verplicht” ze uit te lezen toe te passen. Maar in de meeste gevallen zullen de search engines zoals Bing, Google en Yahoo ze wel respecteren.

Is een canonical hetzelfde als een 301 redirect?

Nee. Als je een 301 redirect tussen twee pagina’s plaatst, dan worden bezoekers automatisch van pagina A naar pagina B gestuurd. Ze zien dus in feite pagina A nooit.
Als je een canonical tag plaatst tussen pagina A en pagina B, dan zullen bezoekers wel de beide URL’s kunnen bekijken.
Gebruik een 301 redirect wanneer je wilt dat er maar één versie bestaat van een webpagina. Lees meer over 301 redirects.

Verhindert een canonical tag crawling?

Nee. Web-crawlers zullen ook URLs met canonicals blijven crawlen. Maar met de tag geef je wel de zoekmachines te kennen welke pagina’s opgenomen mogen worden in de indexen en rankings. Anders gezegd: je kan zo bepalen welke URLs in de zoekresultaten mogen verschijnen. 

Wat met Canonicals en Paginatie?

Google is daar vrij duidelijk over: elke URL met paginatie moet zelfverwijzend zijn. Dus /pagina-2/ heeft een canonical die verwijst naar/pagina-2/. In het verleden waren daar wel andere opvattingen over.

Meer weetjes over SEO?