Google gaat zoekresultaten wissen

zoekresultaten wissen

Moet Google zoekresultaten wissen ?

What’s the problem ?

Recent is Google gestart met het wissen van sommige zoekresultaten . Sommige journalisten roepen dat dit censuur en een beperking van de persvrijheid is. Google is echter door het Europese Hof van Justitie in mei 2014 verplicht dit doen. Aanleiding was een zekere Mario Gonzalez. Omdat hij schulden had bij de Spaanse sociale zekerheid, werden zijn eigendommen in 1998 verkocht. Een lokale krant berichtte toen daarover. Met als gevolg dat de naam van onze Mario steeds maar weer verscheen in de zoekresultaten van Google. Gonzalez vroeg de krant om het artikel te verwijderen en zijn zaak ging zelfs tot het Europees hof van justitie, die van oordeel was dat het hier ging om een inbreuk van de privacy.

Zoekresultaten wissen: wat zegt dat Europese arrest precies ?

Het arrest van het Europees hof zei in mei 2014 dat zoekmachines zoekresultaten moeten verwijderen die ‘irrelevant’ , ‘ontoereikend’ of ‘disproportioneel’ zijn geworden. Het arrest is eigenlijk gestoeld op de Europese Privacy Richtlijnen van 1995. De aanvulling zit hem in het feit dat ook zoekmachines zich moeten schikken naar de Europese wetgeving betreft de verwerking van persoonsgegevens. Anders gezegd: Europese burgers hebben het recht vergeten te worden.

Wat zegt Google ?

Google is niet bepaald blij hiermee. Het ‘recht om vergeten’ te worden staat lijnrecht tegenover Google’s visie van volledige vrijheid van informatie. Het bedrijf is voor de vrije meningsuiting. Het zo accuraat mogelijk tonen van zoekresultaten voor een bepaald zoekwoord is heilig voor hen. Ten minste zolang het haar goed uitkomt. Toen Google bijvoorbeeld het thermostaatbedrijf Nest overnam, klaagde concurrent Vivint dat haar SEO posities gedurende maanden plots kelderden.

Voor alle duidelijkheid: Google verwijdert alleen de betwiste info in de zoekresultaten. Meer precies in de zoekresultaten van de Europese versies van Google. Op de Amerikaanse google.com blijft de betwiste info wel gewoon opduiken. Google wist dus de zoekresultaten, maar niet de feitelijke bron waar de informatie zelf gewoon op blijft staan.

Nu gerechtsbesluiten Google dwingen iets te doen, lijkt het er toch dat Google zich schikt naar de uitspraak van Europa. Ze hebben ondertussen een aanvraagformulier online geplaatst.

En in de praktijk ?

In principe kan iedereen er een beroep op doen. Veel hangt af of het publiek er belang bij heeft om bepaalde informatie te kennen. Een publiek figuur zoals een bekende voetballer zal er minder snel gebruik van kunnen maken. Het is Google die bepaalt of een aanvraag terecht is of niet. Maar op basis van welke regels ? Wanneer is iemand een bekend persoon, waardoor hij informatie over zichzelf niet meer kan laten schrappen ? Daarom is er ondertussen ook een Adviesraad (oa de oprichter van Wikipedia zetelt erin) opgericht die dergelijke grijze zones moet ophelderen. Begin 2015 zal deze raad haar adviezen bekend maken.

Er is bij de pers wel begrip voor mensen die maar niet los raken van een probleem van jaren terug. In sommige gevallen wordt de achternaam van een persoon in een oud artikel vervangen door de 1ste letter van de familienaam. Of wordt het artikel bijvoorbeeld achteraf gewijzigd door toe te voegen dat de persoon in kwestie later voor een bepaalde beschuldiging is vrijgesproken.

De geschreven (online) pers zijn echter bang dat Google voor de gemakkelijkste weg zal kiezen en aanvragen steeds zal uitvoeren. Immers, een afgekeurde vraag zou kunnen leiden tot een proces. En daar lijkt het momenteel toch op. Google verwijderde onlangs 12 links naar BBC artikels , die varieerden van rechtszaken tot regelrechte faits divers.

Ondertussen stromen de aanvragen bij Google binnen, wereldwijd zo’n 1000 per dag … De links naar de site van Facebook moeten blijkbaar het meest verwijderd worden.

Update 21 mei 2015

Ondertussen is het precies een jaar geleden dat het Europees hof van justitie besliste dat Google het recht om vergeten te worden dient te respecteren. De afgelopen maanden heeft Google een team samengesteld die beslist over eenvoudige aanvragen. De moeilijke gevallen worden beoordeeld door een groep van 10 experten, waar onder meer Eric Schmidt (ex CEO van Google) en Jimmy Wales (oprichter Wikipedia) in zetelen. Google beslist dus zelf in 1ste instantie of een link weg moet. Burgers kunnen, indien ze het niet eens zijn met de beslissing, aankloppen bij de rechtbank en privacycommissie. Er bestaat een interne checklist die Google elke dag hanteert, maar deze is niet openbaar gemaakt. In de praktijk blijkt het echter zeer moeilijk om alle situaties te kunnen afdekken met deze checklist.

De afgelopen 12 maanden werden in België 7.700 aanvragen van zoekresultaten wissen ingediend. Google ging in bijna 50% van de gevallen akkoord om ze te schrappen.

 

Ook interessant om lezen