Google Panda

Google Panda

Google Panda: wat is dat ?

Google Panda is de naam van de verbetering in de Google algoritmes die de zoekresultaten bepalen. Er zouden meer dan 200 van dergelijke algoritmes of parameters zijn die de search results beïnvloeden. Panda is dus een extra, nieuwe parameter, die sinds medio 2011 operationeel is in Europa. De naam is trouwens een verwijzing naar de uitvinder van deze logica, Navneet Panda.

Waarom is Panda gecreëerd ?

 • Panda wil zoveel mogelijk websites met content van slechte kwaliteit uit de zoekresultaten banen
 • Meer bepaald: het wil websites met high quality content bevoordelen ten opzichte van sites met lage kwaliteits content
 • Panda viseert hier de zogenaamde “content farms”.
 • Een content farm is een site die héél veel teksten bevat waar echter nauwelijks enige logica in zit en vaak bol staan van populaire zoekwoorden, advertenties en steeds dezelfde berichten

Hoe werkt Panda ?

 • Indien een webpagina volgens Panda boven een welbepaalde grens scoort, zal Google de pagina beschouwen als slechte kwaliteit; interessant om lezen zijn zeker ook de zogenaamde Google’s search quality rating guidelines
 • Panda is dus een soort filter
 • Niet alleen de pagina in kwestie draagt dan de negatieve gevolgen, het kan ook de ganse internetsite beïnvloeden
 • De gebruikte Google logica achter het algoritme is niet bekend, maar Panda hanteert technieken die achterhalen wat surfers ervaren als kwalitatief goede sites
 • Een negatieve beoordeling door Panda is niet voor altijd. Indien een site van slechte kwaliteit zijn content ten goede aanpast, zal Panda hier in positieve zin rekening mee houden.
 • De Google Panda logica werd in het begin gemiddeld 1 maal per maand uitgevoerd; tegenwoordig wordt aangenomen dat de frequentie hoger ligt.

Meer over Panda

  • Google Panda is dus een uitbreiding van de algoritmes die de rankings bepalen
  • U kan het vergelijken met Google PageRank, die (althans vroeger toch) ook bepaalde hoe belangrijk een pagina is. Zo is er nu dus eigenlijk ook sprake van een soort Google Panda-Rank
  • Wat beschouwd Panda als kwaliteitscontent ? Onderstaande vragen spelen hierbij een rol:
   • Heeft een expert deze pagina geschreven ?
   • Geloofd u als lezer de inhoud van deze pagina ?
   • Is de tekst geschreven in goed Nederlands ?
   • Zijn er op de site andere pagina’s met bijna dezelfde inhoud gepubliceerd ?
   • Houd het artikel verband met de website zelf ?
   • Erkent u de website als een gezaghebbende bron ?
   • Ziet u veel commerciële advertenties op de pagina ?
   • Ontbreken er belangrijke paragrafen ?
   • Zit er een logica in de tekst ?
   • Zijn de pagina’s met zorg gecreëerd ?
   • Denkt u dat bezoekers tevreden zijn als ze via een zoekwoord deze pagina zien ?
  • Probeer dus maximaal rekening te houden met bovenstaande vragen
  • Hoe de exacte logica is opgebouwd, zal Google uiteraard niet bekend maken.
  • Waar dan wel op letten ?
   • Geen duplicated content: vermijd artikels die nauwelijks van elkaar verschillen.
   • Vermijd advertenties: als u ze niet kan ontlopen, zet ze dan bij voorkeur onder de vouw zodat lezers niet moeten zoeken naar de content zelf.
   • Vermijd hoge bounce rates: iets typisch voor content farms omdat surfers meestal direct nadat ze erop geland zijn, weer wegklikken; in Google Analytics gemakkelijk te controleren
   • Ga voor een zo hoog mogelijke “tijd op website”: dus veel beter dan een gemiddelde van 1 of 2 seconden
   • Go Social: creëer content die uw volgers op Facebook of Twitter willen delen met anderen. Iets wat nooit het geval is bij een content farm.
  • Het is goed om weten dat Google regelmatig haar algoritmes verbetert, die dan even voor de nodige beroering zorgt in de zoekmachine wereld.
  • Ondertussen heeft Google Panda al enkele updates ondergaan
  • Meer informatie over Panda in onderstaande video van Google’s Matt Cutts (ex head of Spam):

Advies voor Google Panda

Focus op de eerste plaats steeds op de best mogelijke gebruikerservaring. Creëer content waarvan u overtuigd bent dat het lezers interesseert. Houd u niet te veel bezig met de Google algoritmen. Dan volgen de resultaten van zelf.

Benieuwd hoe goed je website het doet qua SEO? Binnen 24u geven we je antwoord.