HTTP status codes – Alles wat u moet weten

HTTP status codes – Alles wat u moet weten

Een HTTP status code is het antwoord van de server op het verzoek van een browser. Deze statuscodes vertellen u wat er gebeurt wanneer een browser contact probeert te maken met de server van uw website. Deze codes zijn uitermate belangrijk voor de SEO en de algemene gezondheid van uw website. In dit artikel bespreken we de meest voorkomende HTTP status codes.

De verschillende categorieën

De verschillende HTTP status codes kunnen opgedeeld worden in 5 categorieën:

  • 1XX: dit zijn de informatieve codes, ze geven meer informatie over de opgevraagde pagina. Op dit moment is de server het verzoek van de gebruiker nog aan het verwerken.
  • 2XX: deze codes tonen aan dat het verzoek aan de server goed verlopen is, ze staan beter bekend als de “succes codes”.
  • 3XX: deze HTTP status codes tonen aan dat er een redirect uitgevoerd is. Ze verwijzen de gebruikers door naar een andere pagina.
  • 4XX: de gebruikers stoten op deze foutcode wanneer de opgevraagde pagina niet meer bestaat of onbereikbaar is.
  • 5XX: deze error codes zijn van toepassing wanneer er problemen zijn aan de kant van de server. Het verzoek van de gebruiker is verzonden maar de server kan het niet ontvangen.

Overzicht responscodes

Categorie 1: Informatieve codes

100 – Continue

Deze informatieve code zegt dat alles goed verloopt en dat de client verder moet gaan met het verzoek. Het eerste deel van een aanvraag is ontvangen en nog niet door de server afgewezen. De server is van plan een definitief antwoord te sturen nadat de aanvraag volledig verwerkt is.

101 – Switching protocols

Deze informatieve code geeft aan dat de server overschakelt op een ander protocol dat door een client is aangevraagd.

102 – Processing

De 102 HTTP status code is vergelijkbaar met de code 100. Het is een tussentijds antwoord dat wordt gebruikt om de client mee te delen dat de server het volledige verzoek heeft aanvaard, maar nog niet heeft voltooid.

103 – Early Hints

De 103 HTTP status code toont aan dat het browser een pre-load fase start voordat de “echte” server respons wordt verzonden. Dit maakt het voor webontwikkelaars mogelijk om de Core Web Vitals zoals Largest Contentful Paint (LCP) te optimaliseren.

Categorie 2: succes codes

200 – Succes

Deze code is van toepassing wanneer de server het verzoek met succes heeft ontvangen en verwerkt. Deze statuscode maakt het voor de crawlers van Google gemakkelijk om de website te verkennen. Hoe meer pagina’s met deze status code op een site, hoe beter voor de gebruikerservaring en de SEO van de website.

201 – Created

Deze code geeft aan dat een verzoek succesvol uitgevoerd is en dat als gevolg daarvan een “bron” is aangemaakt (bijvoorbeeld een nieuwe webpagina).

202 – Accepted

Het verzoek is aanvaard voor verwerking, maar de verwerking is nog niet voltooid. Op dit moment zijn er geen problemen, maar het verzoek kan nog steeds worden afgewezen wanneer de verwerking daadwerkelijk plaatsvindt.

203 – Non-Authoritative Information

De 203 HTTP status code kan door een HTTP proxy voorkomen. Een HTTP Proxy zit in het midden tussen een client en een server (origin). In sommige gevallen kan een HTTP Proxy wijzigingen aanbrengen in de “response” voordat het de client bereikt, bijvoorbeeld een aanpassing aan de HTML of het formaat. De status code toont aan dat er een aanpassing gebeurd is.

204 – No Content

Deze HTTP status code geeft aan dat het verzoek geslaagd is, maar dat de client niet van zijn huidige pagina hoeft weg te navigeren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een “save and continue editing”-functie van een website.

205 – Reset Content

Geeft aan dat de server het verzoek met succes heeft uitgevoerd en dat de user agent de inhoud in de oorspronkelijke staat terugbrengt. Bijvoorbeeld het resetten van de inhoud van een formulier.

206 – Partial Content

Deze responscode geeft aan dat het verzoek succesvol uitgevoerd is en dat de body de gevraagde gegevensreeksen bevat, zoals beschreven in de Range header van het verzoek. Bijvoorbeeld: “Geef me de eerste 10MB van de video data”.

207 – Multi-Status

De 207 Multi Status code geeft aan dat er verschillende operaties plaatsgevonden hebben en dat de status van elke operatie in de body van het antwoord teruggevonden kan worden.

208 – Already Reported

Wordt gebruikt in een DAV (DAV is een protocol op het internet dat een uitbreiding is van het protocol HTTP). Wanneer een client om hulpbronnen vraagt, kan het zijn dat een antwoord dubbele hulpbronnen bevat, de HTTP status code 208 “Already Reported” voorkomt dat hetzelfde antwoord verwerkt en herhaald wordt.

226 – IM Used

De HTTP status code 226 wordt gebruikt door een specifieke uitbreiding van het HTTP-protocol.

categorie 3: redirects

301 redirect uitleg

300 – Multiple Choices

De HTTP 300 Multiple Choices redirect status responscode geeft aan dat het verzoek meer dan één mogelijk antwoord heeft. De user-agent of de gebruiker moet een van hen kiezen.

301 – Moved Permanently

Een 301-redirect wordt ingezet wanneer een webpagina permanent omgeleid wordt. Dit wil zeggen dat een oude pagina automatisch doorverwijst naar een nieuwe URL. Met andere woorden, wanneer de gebruiker van pagina A surft komen ze automatisch terecht op pagina B. De linkwaarde wordt doorgegeven naar de nieuwe pagina. Het inzetten van een 301 is interessant bij de volgende situaties: De webpagina permanent omleiden

  • Bij het verhuis van een oud webdomein
  • Samenvoegen van 2 afzonderlijke sites
  • Wanneer 1 webpagina verschillende URL’s heeft (duplicate content)

302 – Found

In tegenstelling tot de 301 HTTP status code, wordt een 302 niet permanent omgeleid. Een 302 wordt ingezet wanneer de URL tijdelijk verplaatst moet worden. Voor de bezoeker is het onderscheid niet te zien, ook hier wordt pagina A automatisch doorverwezen naar pagina B. In de praktijk is het niet altijd interessant om gebruik te maken van dit type omleidingen doordat de linkwaarde niet altijd optimaal doorgegeven wordt.

303 – See Other

De server stuurt de user agent door naar een andere bron. Een 303 redirect wordt gebruikt wanneer u POST-data ontvangt van een client (b.v. een formulier dat is ingediend) en u wilt hen omleiden naar een nieuwe webpagina.

304 – Not Modified

De HTTP status code 304 Not Modified geeft aan dat de resources die de browser opgeslagen heeft (cache) niet gewijzigd zijn sinds je laatste bezoek. Vervolgens laadt uw browser een opgeslagen versie van de webpagina uit zijn cache. Dit heeft een positieve impact op de laadsnelheid van de site.

305 – Use Proxy

Deze statuscode betekent dat de door de client gevraagde bron alleen bereikbaar is via een proxy, en dat het adres van de proxy wordt vermeld in de respons van de server.

306 – Switch Proxy

Deze HTTP status code is niet langer in gebruik.

307 – Temporary Redirect

Een 307 Temporary Redirect wordt ingezet wanneer de URL tijdelijk verplaatst moet worden. Het verschil tussen de 307 en 302-redirect is dat de 307 garandeert dat de methode en de body niet gewijzigd zullen worden bij de omleiding.

308 – Permanent Redirect

Een 308-redirect wordt ingezet wanneer een webpagina permanent omgeleid moet worden. 308 redirects worden door de crawlers op dezelfde manier als 301-redirects behandeld.

Categorie 4: foutmeldingen

400 – Bad Request

De HTTP status code “400 Bad Request” komt voor wanneer de server een verzoek niet kan begrijpen, doordat er bijvoorbeeld een fout in het verzoek zit.

401 – Unauthorized

De http 401 statuscode geeft aan dat het verzoek niet is doorgevoerd doordat de geldige authenticatie-gegevens voor de doelbron ontbreken. Het wordt vaak weergegeven op websites die gebruikersgegevens vereisen. Een pagina wordt in dit geval pas geladen als je je aanmeldt met een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord.

Deze http 401 fouten komen dus voor op websites die een wachtwoord vereisen voor toegang. Het probleem doet zich voor aan de kant van de browser.

402 – Payment Required

Een betaling is vereist voordat de gevraagde pagina weergegeven kan worden.

403 – Forbidden

Deze foutmeldingen verschijnt wanneer u toegang probeert te krijgen tot iets waartoe u geen toegang hebt.

404 – Not Found

Dit betekent dat de opgevraagde pagina niet door de server is gevonden. Het gevolg is dat de gebruiker op een zogenaamde 404-foutpagina terechtkomt. Als een website veel 404-fouten heeft, kan dit een negatieve invloed hebben op uw SEO. In de ogen van de zoekmachine toont dit aan dat een site niet goed onderhouden en gebruiksvriendelijk is. Als de pagina’s die 404-codes terugsturen pagina’s zijn met een hoge autoriteit en veel verkeer, is het aan te raden een 301-redirect in te stellen die naar een relevante alternatieve pagina verwijst.

405 – Method Not Allowed

Deze protocol geeft aan dat de server de request method kent, maar dat de target resource deze methode niet ondersteunt.

406 – Not Acceptable

De 406 Not Acceptable is een HTTP-antwoordcode die aangeeft dat het cliëntsysteem een antwoord met zogenaamde Accept-headers heeft opgevraagd waaraan de server niet kan voldoen. Dit komt omdat de client het formaat waarvoor het bestand is geconfigureerd niet begrijpt.

407 – Proxy Authentication Required

Het verzoek van de client meldt geen direct authenticatieprobleem, het meldt alleen dat het zich moet authenticeren met een proxyserver.

408 – Request Timeout

De server heeft besloten de verbinding te af te sluiten in plaats van te wachten. De verbinding met de website is “timed out.”

409 – Conflict

De HTTP status code 409 geeft aan dat er te veel gelijktijdige verzoeken zijn voor een enkel bestand. U kunt bijvoorbeeld een 409-code te zien krijgen wanneer u een bestand uploadt dat ouder is dan het bestaande bestand op de server, dit resulteert in een conflict.

410 – Gone

Er wordt een 410 weergegeven als de pagina permanent verdwenen is. De webpagina is niet langer beschikbaar vanaf de server en er is geen doorstuuradres ingesteld. Als u een pagina tegenkomt met een HTTP-status code 410, wordt u aangeraden alle verwijzende links naar deze pagina te verwijderen.

411 – Length Required

De foutreactiecode 411 Lengte vereist van het HyperText Transfer Protocol (HTTP) geeft aan dat de server het verzoek weigert te aanvaarden zonder een gedefinieerde Content-Length header.

412 – Precondition Failed

Deze foutcode geeft aan dat de server het verzoek weigert te aanvaarden zonder een gedefinieerde Content-Length header. Dit gebeurt bij voorwaardelijke verzoeken wanneer niet wordt voldaan aan de gedefinieerde voorwaarde.

413 – Payload Too Large

De 413 HTTP response code treedt op wanneer de grootte van een verzoek van het clientsysteem de bestandslimiet van de server overschrijdt.

414 – URI Too Long

Deze foutcode geeft aan dat de URL te lang is voor de server om te verwerken.

415 – Unsupported Media Type

De payload heeft een formaat dat niet ondersteund wordt.

416 – Range Not Satisfiable

Deze HTTP status code geeft aan dat de server de gevraagde bereiken niet kan leveren.

417 – Expectation Failed

In het verzoek is er een probleem met de Expect header. De server is waarschijnlijk niet in staat om aan de eis in de header te voldoen.

418 – I’m a Teapot

Deze HTTP status code maakt deel uit van het Hyper Text Coffee Pot Control Protocol en werd oorspronkelijk bedacht als 1 aprilgrap.

421 – Misdirected Request

De client heeft een nieuwe verbinding nodig voor dit verzoek omdat de gevraagde hostnaam niet overeenkomt met de Server Name Indication (SNI) die voor deze verbinding in gebruik is.

422 – Unprocessable Entity

U krijgt deze HTTP response code te zien wanneer elk eindpunt als u een body of queryparameters opgeeft die niet correct valideren. Bijvoorbeeld als verplichte velden ontbreken of veldwaarden onjuist zijn geformatteerd.

423 – Locked

De 422 Unprocessable Entity Error code is een response dat aangeeft dat het verzoek goed geformuleerd was, maar dat het niet kon worden opgevolgd wegens semantische fouten.

424 – Failed Dependency

De HTTP status code 424 betekent dat het verzoek van de client mislukte omdat het afhankelijk was van een ander verzoek dat eerder mislukte.

425 – Too Early

Deze code geeft aan dat een server niet bereid is een verzoek uit te voeren omdat het mogelijk herhaald wordt.

426 – Upgrade Required

Deze HTTP status code geeft aan dat de server pas het verzoek wil uitvoeren na een update.

428 – Precondition Required

De server vereist dat het verzoek voorwaardelijk is (if-match, …). De code wordt weergegeven wanneer deze voorwaarde ontbreekt.

429 – Too Many Requests

De client heeft zijn rate limiet overschreden, dit door een te hoog aantal verzoeken in een bepaalde tijdsperiode.

431 – Request Header Fields Too Large

De 431 HTTP status code wordt weergegeven wanneer de HTTP headers van het verzoek te lang zijn.

451 – Unavailable For Legal Reasons

Deze HTTP status code geeft aan dat de server toegang weigert tot de bron als gevolg van een wettelijke eis.

categorie 5: serverfouten

500 server error

500 – Server error

De server error code 500 komt voor bij wanneer de server het commando niet kan uitvoeren. Het is onduidelijk wat er precies fout gaat bij het communiceren met de server, het is een algemene interne server error.

501 – Not implemented

De 501 HTTP status code toont aan dat de server de vereiste functionaliteit niet ondersteunt om aan het verzoek te voldoen.

502 – Bad gateway

Een 502 Bad Gateway-fout geeft aan dat een URL-verzoek of een poging om een webpagina te bezoeken een ongeldige respons heeft opgeleverd. Een overbelaste server is een van de meest voorkomende oorzaken van een 502 foutmelding. Het geheugen van de server kan overbelast raken door bijvoorbeeld een ongewoon hoog aantal surfers die op hetzelfde moment dezelfde webpagina of website proberen te bereiken.

503 – Service Unavailable

De server zendt deze code uit als het op dat moment niet in staat is om een verzoek uit te voeren. Deze HTTP status code geeft aan dat dit probleem van tijdelijke aard is. Deze code komt vaak voor bij een site die in onderhoud is of wanneer de server overbelast is. Er wordt aan de zoekrobots en de gebruikers gevraagd om op een later tijdstip terug te komen.

504 – Gateway timeout

Wanneer u een 504 ziet, betekent dit meestal dat de website die u probeert te laden, niet snel genoeg een antwoord kreeg van een server die hij nodig heeft om het verzoek te voltooien.

505 – HTTP Version Not Supported

De 505 “HTTP Version Not Supported” code betekent dat de server de versie van het HTTP-protocol die de client in het browserverzoek gebruikt, niet ondersteunt of niet wil ondersteunen.

506 – Variant Also Negotiates

Het lijkt erop dat de server niet correct geconfigureerd is. De “onderhandeling voor het verzoek” van de server resulteert in cirkelvormige verwijzingen.

507 – Insufficient Storage

De 507 HTTP status code geeft aan dat er niet genoeg ruimte is om de pagina die u probeert te laden te renderen wegens onvoldoende opslagruimte op uw server of computer.

510 – Not extended

De HTTP status code 510 betekent dat verdere uitbreidingen van het verzoek nodig zijn opdat de server het kan verwerken. Het treedt vaak op wanneer een extensie in het http-request niet wordt ondersteund.

511 – Network Authentication Required

Deze HTTP status code treedt op wanneer netwerk authenticatie vereist is. Dit betekent meestal dat een wachtwoord moet worden opgegeven voordat het netwerk kan worden gebruikt. Denk aan openbare WI-FI hotspots waar de gebruiker moet instemmen met de servicevoorwaarden voordat hij gebruik kan maken van het netwerk.

 

Ben je benieuwd naar de gezondheid van jouw website? Vraag een gratis SEO scan aan via onze website