Interne links voor SEO

interne links

Elk website heeft interne links. Maar spelen ze ook een rol voor een betere SEO van een website? Hoe kan je de interne link structuur van een website testen en verbeteren? Je leert het in dit artikel.

Wat zijn interne links?

Interne links zijn hyperlinks die linken naar andere pagina’s op jouw website zelf. Het zijn dus links die een webpagina met een andere verbinden op dezelfde website. Het grote verschil met externe links is dat die linken naar URL’s op andere domeinnamen. Over “hoe meer externe links te verkrijgen”, lees je best ons artikel over linkbuilding.

Interne vs Externe links

Interne links omvatten niet alleen tekstlinks, maar ook links uit de navigatie, call-to-actions, afbeeldingen, widgets enz. Een interne link laat toe:

  • om te navigeren op een website
  • de architectuur van een site vorm te geven
  • om linkwaarde doorheen de website te verspreiden
  • de verbanden tussen pagina’s te begrijpen
  • kortom: om je eigen pagina’s te interconnecteren

Code voor interne links

In html ziet de code van een interne link er als volgt uit :

<a href="https://www.zelfde-website.be”>Zoekwoord</a>

Hierbij is “Zoekwoord” de zogenaamde ankertekst. Bij een klik erop wordt de lezer intern doorgestuurd naar de URL = https://www.zelfde-website.be

Belang van interne links voor SEO

Pagina autoriteit

Interne links zijn 1 van de meeste onderschatte SEO ranking factoren. Ze zijn cruciaal voor SEO succes, maar toch krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. Een webpagina kan maar verschijnen in de zoekresultaten indien het links heeft. Interne links helpen zoekmachines nieuwe web content te ontdekken.

Veronderstel dat je een nieuwe blog artikel schrijft, maar je linkt nergens van je website er naar toe. De URL zit niet de sitemap, noch kent het externe backlinks. Wat is het gevolg? Google weet gewoon niet dat je blogpost bestaat. Ranking voor deze zogenaamde Orphan pagina’s wordt erg moeilijk. Indien juist ingezet, verhogen interne links de pagina autoriteit van URL’s. Dit heeft dan weer als voordeel dat de kans op hogere rankings verhoogd.

Verbanden leggen

Google bot crawlt het internet door van link tot link te gaan, zowel interne als externe. Dit stelt de zoekmachine in staat relaties en verbanden tussen verschillende pagina’s te leggen. Zie voorbeeld verder in dit artikel.

Linkwaarde doorgeven

Via interne linking geef je een stukje lintwaarde door aan een andere pagina. Hoe meer links, hoe meer linkwaarde, hoe hoger de kans op betere rankings in de zoekresultaten.

De ideale interne link structuur

Piramide vorm

De goede interne link structuur voor een website is de zogenaamde piramide vorm. Met helemaal bovenaan de homepage, daaronder de hoofdcategorieën of secties en subcategorieën, en op het laagste niveau de individuele pagina’s. 

Deze opzet kent de kortste weg  tussen de homepage en een bepaalde webpagina. Dit heeft als voordeel dat de linkwaarde gelijkmatig over de ganse website wordt verdeeld.
Ideale inlink structuur

Siloing

Een geoptimaliseerde website is een gestructureerde website. Interne links helpen de zoekmachine te begrijpen hoe pagina’s aan elkaar zijn gerelateerd zijn en wat hun rol is. Je zorgt er dus best voor dat je website geen wirwar is van willekeurig aan elkaar gelinkte URLs. Dit maakt de context van de site onduidelijk.

Siloing is het groeperen van pagina’s met dezelfde topics via interne links. Zie voorbeeld hieronder:

siloing

Als je wat beter kijkt, ontdek je 2 soorten pagina’s:

 • pagina’s over provincies in België
 • pagina’s over Belgische steden in een bepaalde provincie

Indien we siloing toepassen, krijgen we volgende structuur:

voorbeeld siloing

Dit heeft volgende voordelen:

 1. Lezers kunnen gemakkelijker navigeren op een website.
 2. Web crawlers begrijpen de site architectuur sneller.
 3. Link autoriteit wordt gestuurd naar de belangrijkste pagina’s doordat de subpagina’s teruglinken naar de hoofdpagina.
 4. Het helpt crawlers de context veel beter te begrijpen. Zie bijvoorbeeld “de haan”. Apart bekeken kan het immers gaan over “pluimvee” of over een “West-Vlaamse stad”. Google weet echter voor ons bovenstaande voorbeeld dat deze site niet in aanmerking moet komen voor pluimvee gerelateerde zoekopdrachten.

Soorten Interne Links

Er zijn verschillende soorten interne links: namelijke navigatie-, voettekst-, tekst- en zijbalk links.

Navigatie Links

Navigatie links zijn de belangrijkste interne links omdat ze permanent in het hoofdmenu staan. Ze staan meestal in het menu van boven en verwijzen naar diensten, producten en andere belangrijke onderwerpen. Dergelijke navigatie links staan in de regel op alle URLs van een website. Hun voornaamste doel is gebruikers te helpen vinden wat ze zoeken.

Voettekst Links

Voettekst of footer links zijn wat vergelijkbaar met een navigatielink. Ze verschijnen op elke pagina, maar wel onderaan de URL. Deze links verwijzen naar andere pagina’s die de gebruiker mogelijk wil bezoeken. Veelvoorkomende voettekst links zijn Contact-pagina, Privacy URL of de Nieuwsbrief pagina.

Tekst links

Contextuele of tekst links worden geplaatst in de content van een pagina. Ze leiden lezers naar een andere URL met gerelateerde inhoud. Blogberichten bevatten meestal deze tekst links. Ze helpen ook zoekmachines te begrijpen hoe de pagina’s van een website met elkaar verband staan.

Zijbalk Links

Zijbalk links zijn eveneens een soort navigatielinks. Zoals de naam al vermeld, staan ze aan de zijkant van een pagina. Dergelijke links dienen om bezoekers aan te moedigen naar een gerelateerde pagina op dezelfde website te klikken.

Zijn bepaalde interne links belangrijker voor SEO?

Enkele learnings die wij in de praktijk geleerd hebben:

 • Content links lijken over het algemeen meer te wegen dan navigatie links. Dit is geen universele waarheid, maar het lijkt in de praktijk vaak wel het geval te zijn. Immers, wanneer een link in de navigatie staat, staat die vrijwel op alle URLs van een website. Bij een tekstlink staat die enkel op 1 enkele pagina. Vergelijk een tekstlink een beetje als een externe link, daar moet je ook veel meer moeite voor doen.
 • Links in voetteksten worden vaak nog minder gewaardeerd Een link in de footer lijkt op zijn beurt nog minder link waarde te hebben dan een navigatie link.
 • Vaker gebruikte links dragen mogelijk meer gewicht.

De linkstructuur website testen

Met de SEO tool Screaming Frog kan je een beter beeld vormen je huidige linkstructuur eruit ziet en hoe een zoekbot het zit. De Force-Directed Crawl Diagram naar Link Score (zie voorbeeld hieronder) is erg handig hulpmiddel om de interne lintstructuur te visualiseren.

crawl diagram

Strategische Adviezen voor goede interne linking

Link naar belangrijke URL’s

Wanneer je intern linkt van pagina A naar pagina B, dan geeft A dus link autoriteit door naar B. Hierdoor kan URL B hoger gaan ranken in de zoekresultaten. Zo’n interne link is zeker niet zo krachtig als een externe link, maar alle kleine beetjes helpen. Het is vooral interessant intern te linken naar belangrijke URL’s van een website. Die kan je bijvoorbeeld ontdekken met Link explorer van Moz.

Ga naar je campagne binnen Moz Pro en open binnen ‘Site Crawl’ de tab ‘All Crawled Pages’. In de kolom Page Authorithy ontdek je gemakkelijk de voornaamste URL’s. Link dan van die pagina’s naar de URL’s waarvoor je het hoogst wil ranken.

Pagina autoriteit

Zoekwoord in ankertekst

Plaats een interne link op een zoekwoord. Hierdoor begrijpen zowel lezers als zoekmachines beter wat ze mogen verwachten als ze op de link klikken.

Neem als voorbeeld bijvoorbeeld volgende ankertekst “Bezoek onze contactpagina”. Deze ankertekst maakt meteen duidelijk dat je op de contact-URL gaat landen. Tracht wel variatie te steken in je ankerteksten. Als die allemaal hetzelfde zijn, komt dit spammy over.

Link ook niet met dezelfde ankertekst naar verschillende URL’s. Dit verwart de search bot, die dan denkt dat de inhoud ervan 2 maal hetzelfde is. Varieer dus en gebruik ankerteksten die de lading duidelijk denken.

In onderstaande video leggen we uit hoe je opzoek kan gaan naar geschikte interne links met een relevante ankertekst.

<

Google Search Console

Via Google search console kan je erg veel nuttige informatie over je externe én interne links ontdekken. Je ziet meteen hoe de interne link structuur van een website opgebouwd is en of de juiste URL’s wel de meeste interne links bevatten. Webpagina’s die in het menu van je website staan, zullen uiteraard automatisch meer interne links bevatten.

Search Console interne links

Check minimaal eens per jaar je internal linking. Soms ontdek je dat lage kwaliteitspagina’s veel te veel interne links krijgen.

Plaats ze hoog

We merken dat interne links in de top van een URL de bounce verlagen en de time on site verhogen. Immers, het geeft surfers een reden om te klikken, waardoor ze ook automatisch meer tijd op je website spenderen. Dit zijn 2 signalen voor Google om te redeneren “hé, deze pagina wordt best gesmaakt door lezers, ik ga ze hoger in de zoekresultaten zetten”.

Follow

De meeste SEO’ers weten dat er 2 type links bestaan: follow en nofollow links. Om elk misverstand te vermijden: gebruik steeds follow-links voor internal linking.

Verbeter je crawl budget

Google zal een website niet oneindig crawlen om zo elke mogelijke URL te ontdekken. Immers, elk site heeft een SEO crawl budget. Maar via goede interne linking kan je zoekmachines het gemakkelijker maken je website te crawlen en in kaart te brengen.

Ons advies, zeker voor grote websites: maak googlebot’s werk gemakkelijker door: 

 • je interne 301 te minimaliseren
 • zogenaamde wezen-pagina’s of orphan-URLs op te schonen
 • niet-relevante pagina’s uit te sluiten voor crawling

Link vanaf homepage

De homepage is voor de websites de URL met de hoogste pagina autoriteit. Dit komt omdat de meeste externe links naar de home gaan. Dus gebruik de kracht van je homepage op een slimme manier voor URLs die je wil verbeteren.

Update oude URLs via interne linking

De meeste SEOs weten het maar al te goed: eens een nieuwe webpagina is online gezet, wordt die niet zo snel nog geactualiseerd. Om deze oude URL-pagina’s nieuw leven in te blazen, link ervan op relevante zoekwoorden naar recentere pagina’s.

Overdrijf niet

Algemeen wordt een 100-tal links (zowel intern als externe samen) per pagina geadviseerd. Meer is niet zinvol omdat per extra interne link de waarde ervan steeds verder verwaterd. Vanaf 100 is deze linkwaarde quasi 0 geworden.

De SEO van jou bedrijf boosten?